Služby

Nabízím

Komplexní dotační poradenství. Specializuji se především na Program rozvoje venkova a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ale svým klientům pomáhám také s využíváním národních podpůrných nástrojů. Poradenské služby využívají malé i velké podniky, živnostníci, nepodnikatelské organizace a další subjekty včetně fyzických osob.

Připravím:Služby

  • zhodnocení Vašeho záměru
  • kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh
  • výběrová řízení
  • stálou péči po celou dobu realizace projektu
  • odbornou pomoc při řešení Vašeho záměru
  • zprostředkovatelskou a poradenskou činnost, konzultace
    s partnery v odborných oblastech

Cena za službu

Úvodní konzultace a analýzu Vašich dotačních možností poskytnu zdarma. V případě, že se rozhodnete pro moje

služby v oblasti zprostředkování dotací, sestavím cenu obvykle z menší, tzv. základní ceny, která je částečně splatná před zahájením prací a částečně teprve po úspěšném podání Vaší žádosti o dotaci, a dále z doplatku ceny, který účtuji pouze, pokud bude Vaše žádost schválena. Výše doplatku ceny se odvíjí od náročnosti projektu a objemu dotace. Tento systém šetří Váš čas, starosti i peníze a mě motivuje k tomu, abych Vašim projektům věnoval důslednou péči a maximalizoval Vaši šanci na úspěch.