Zemědělské investice

Jednotlivá opatření PRV

Investice do zemědělských podnikůzemedelec

Investice v živočišné a rostlinné výrobě včetně technologie (ustájovací a chovatelská zařízení, sklady na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice pro zahradnictví, speciálních mobilní stroje, či budování peletáren).

PDF – Investice do zemědělských podniků

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh (zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov).

PDF – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou i živočišnou výrobu.