Nezemědělské investice

Investice do nezemědělských činnostípodnikatel

Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení, stavebnictví a dále široká škála maloobchodních činností.

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost, součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání).

Operace 6.4.1 – Investice do nezemědělských činností

 Podpora agroturistiky

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí. Součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software).

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, nová výstavba bioplynové stanice, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost, doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání).

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a technologické vybavení, zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, páření a impregnování masivního dřeva.

Zahájení činnosti pro mladé zemědělce

Podpora živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu.
Operace 6.1.1 – Zahájení činnosti mladých zemědělců